Wskazówki do montażu

 

1. Rozkuć otwór w kominie w celu osadzenia wyczystki wraz z trójnikiem. Wkład kominowy jest zaprojektowany tak, aby cały jego ciężar spoczywał na denku odskraplacza. Należy więc wykonać odpowiednią podstawę dla dna odskraplacza, zapewniając stabilne i swobodne podparcie całej powierzchni.


2. Wymierzyć grubość ścian komina i odpowiednio dopasować element poziomy wyczystki tak, aby drzwiczki wyczystkowe przylegały po zamontowaniu do ściany. W przypadku, gdy element jest za długi, obcinamy go na żądany wymiar nożycami do blachy. UWAGA: nie wolno używać szlifierki kątowej z tarczami, które nie są przystosowane do cięcia stali kwasoodpornej.


3. Łączenie elementów komina polega na włożeniu jednego elementu w mufę drugiego. Wszystkie elementy muszą być montowane roztłoczoną mufą do góry.


4. Elementy rurowe wkładu wsuwamy do komina od góry  dokładając poszczególne rury.


5. Czopuch powinien mieć spadek w kierunku kotła min. 5% , z zastrzeżeniem, że długość czopucha nie może przekraczać 25% wysokości efektywnej komina.


6. Elementy komina, które przechodzą przez zimne pomieszczenia, należy zaizolować termicznie np. wełną mineralną żaroodporną.


7. Po zmontowaniu ostatniej rury wkładu z pozostałymi, należy trwale połączyć płytę kominową. Łączymy ją z kominem za pomocą śrub i kołków rozporowych. Ostatnia rura nie ma roztłoczenia, co umożliwia wsunięcie płyty kominowej.


8. Zakładamy parasol kominowy i łączymy go z rurą poprzez skręcenie specjalnego połączenia śrubowego znajdującego się na parasolu komina.


9. Zamurować wykuty otwór w kominie. W celu uniknięcia naprężeń, należy oddzielić wkład kominowy od zaprawy murarskiej przy pomocy materiałów izolacyjnych. Rurka drenażowa denka odskraplacza musi być zawsze drożna (zamykanie spływu jest niedozwolone).


10. UWAGA: zaprawa murarska nie może przylegać do blachy w żadnym miejscu, gdyż grozi to korozją  chemiczną.


11. Podczas montażu komina należy przestrzegać przepisów zawartych w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru kotłowni" w zakresie instalacji odprowadzania spalin.