Decyzje dotyczące rodzaju wkładu kominowego

 

 

   Decyzje dotyczące rodzaju wkładu kominowego, powinny być podejmowne już na etapie projektowania. Wynikają one bezpośrednio ze sposobu ogrzewania jaki prefrujemy, rodzaji i umiejscowienia urządzeń grzewczych, a także reomieszczenia wentylacji. Wybór medium-gaz, olej czy taż paliwa stałe, znacząco wpływa na rodzaj stali z której zbudowany będzie nasz wkład kominowy. Tak wentylację, jak i odprowadzenie spalinrealizuje się z pomocą przewodów kominowych, zatem jaki powinien być komin, jego rodzaj oraz kształt i powieszchnia przekroju poprzecznego zależeć będzie od rodzaju i mocy urządzenia grzewczego. W naszym kraju brak jest systematycznego podziału kominów ze względu na temperaturę spalin-dla porównania można tu przytoczyć wymagania Niemieckiego Systemu Klasyfikacji Urządzeń Grzewczych . Według niego spaliny można zaklasyfikować następująco:


- gr. I 50-100 oC

- gr. II 150-200 oC

- gr. III >220-300 oC


    Do pierwszej grupy temperaturowej maożna między innymi zaliczyć urządzenia grzewcze opalane gazem, szczególnie kotły kondensacyjne, kotły z zamkniętą komorą spalania, typu TURBO jedno- i wielofunkcyjne.

  

  Do drugiej grupy zaliczyć możemy urządzenia opalane gazem i olejem opałowym z otwartą komorą spalania, grzejniki wody przepływowej, kotły niskotemperaturowe itp.

   

Trzecia grupa to urządzenia opalane paliwami stałymi, takimi jak: węgiel, drewno, brykiey i pelety, kotły na paliwa stałe, a także kominki i wkłady kominkowe opalane drewnem.

   

Tak więc dokonując wieloetapowych decyzji dotyczących typu i rodzaju urządzeń grzewczych w zalażności od lokalnej dostepności i kosztów paliw, możemy wybrać odpowiedni dla nac wkład kominowy.